PRIME

PW-7304

PW-7304 ชั้นวางเอนกประสงค์สแตนเลส 3 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-7302

PW-7302 ชั้นวางเอนกประสงค์สแตนเลส 3 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-7202

7202 ชั้นวางเอนกประสงค์สแตนเลส 2 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-7203

PW-7203 ชั้นวางเอนกประสงค์สแตนเลส 2 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CW-3233-75

CW-3233-75 ราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 75 ซม. ผิวแฮร์ไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CW-3233-60

CW-3233-60 ราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 60 ซม. ผิวแฮร์ไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CW-305-75

CW-305-75 ราวแขวนผ้าสแตนเลส พร้อมขอแขวนผ้าหัวท้าย ขนาด 75 ซม. ผิวแฮร์ไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CW-305-60

CW-305-60 ราวแขวนผ้าสแตนเลส พร้อมขอแขวนผ้าหัวท้าย ขนาด 60 ซม. ผิวแฮร์ไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PSD-1112

PSD-1112 แท่นกดแอลกอฮอล์เจลด้วยเท้า ผิวเงา ความสูง 110 ซม. พร้อมขวดใส่เจลความจุ 500 มล.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PSD-1110

PSD-1110 เครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ ความจุ 450 มล.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PRIME

TB-6807 ราวตากผ้าสแตนเลส 2 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

TB-6615

TB-6615 ราวตากผ้าสแตนเลส 2 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

TB-6611

TB-6611 ที่แขวนกระเป๋า แขวนหมวกสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

TB-6303

TB-6303 ราวตากผ้าสแตนเลส 3 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

TB-6302

TB-6302 ราวตากผ้าสแตนเลส 2 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-6301-S1

FD-6301-S1 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมข้อต่อตรงน้ำทิ้งเครื่องซักผ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-6301-E2

FD-6301-E2 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมข้อต่อตรงน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าและอ่างซิงค์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-6301-E1

FD-6301-E1 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมข้อต่องอน้ำทิ้งเครื่องซักผ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-6301

FD-6301 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-5011

FD-5011 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 5.5 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-5010

FD-5010 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 5.5 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4399

FD-4399 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4319

FD-4319 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยม (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4318

FD-4318 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4306

FD-4306 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4305-S1

FD-4305-S1 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว พร้อมข้อต่อตรงน้ำทิ้งเครื่องซักผ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4305-E2

FD-4305-E2 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว พร้อมข้อต่อตรงน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าและอ่างซิงค์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4305-E1

FD-4305-E1 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว พร้อมข้อต่องอน้ำทิ้งเครื่องซักผ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4305

FD-4305 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4304

FD-4304 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4303

FD-4303 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4302

FD-4302 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ทรงกลม ขนาด 4 นิ้ว (ผิวเงา) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4301

FD-4301 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวเงา) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4155

FD-4155 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. (ผิวเงา) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4144

FD-4144 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวเงา) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4133

FD-4133 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4122

FD-4122 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4111

FD-4111 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

FD-4101

FD-4101 ตะแกรงกันกลิ่น กันแมลง (Floor Drain) สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว (ผิวแฮร์ไลน์) สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-22N

PH-500-22N สายน้ำดีถัก ขนาด 55 ซม. (22 นิ้ว) พร้อมเกลียวไข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-22

PH-500-22 สายน้ำดีถัก ขนาด 55 ซม. (22 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-20N

PH-500-20N สายน้ำดีถัก ขนาด 50 ซม. (20 นิ้ว) พร้อมเกลียวไข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-20

PH-500-20 สายน้ำดีถัก ขนาด 50 ซม. (20 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-18N

PH-500-18N สายน้ำดีถัก ขนาด 45 ซม. (18 นิ้ว) พร้อมเกลียวไข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-18

PH-500-18 สายน้ำดีถัก ขนาด 45 ซม. (18 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-16N

PH-500-16N สายน้ำดีถัก ขนาด 40 ซม. (16 นิ้ว) พร้อมเกลียวไข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-16

PH-500-16 สายน้ำดีถัก ขนาด 40 ซม. (16 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-14N

PH-500-14N สายน้ำดีถัก ขนาด 35 ซม. (14 นิ้ว) พร้อมเกลียวไข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-14

PH-500-14 สายน้ำดีถัก ขนาด 35 ซม. (14 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-12N

PH-500-12N สายน้ำดีถัก ขนาด 30 ซม. (12 นิ้ว) พร้อมเกลียวไข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-12

PH-500-12 สายน้ำดีถัก ขนาด 30 ซม. (12 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-516-12

CWT-516-12 สายพลาสติกสีขาว 1.20 เมตร (สำหรับหัวฉีดชำระ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-24

PH-500-24 สายน้ำดีถัก ขนาด 60 ซม. (24 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PH-500-24N

PH-500-24N สายน้ำดีถัก ขนาด 60 ซม. (24 นิ้ว) พร้อมเกลียวไข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

HB-2091

HB-2091 สะดืออ่างล้างหน้าแบบสองตอน รุ่นประหยัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-515-15

CWT-515-15 สายพลาสติกสีขาว 1.50 เมตร (สำหรับฝักบัวมือถือ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-515-12

CWT-515-12 สายพลาสติกสีขาว 1.20 เมตร (สำหรับหัวฉีดชำระ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-514-15

CWT-514-15 สายน้ำดี ทองเหลืองชุปโครมเมี่ยมสำหรับสายฝักบัว ขนาด 150 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-514-12

CWT-514-12 สายน้ำดี ทองเหลืองชุปโครมเมี่ยมสำหรับสายฉีดชำระ ขนาด 120 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-513-12

CWT-513-12 สายน้ำดี PVC สีใสริ้วดำ สำหรับสายฉีดชำระ ขนาด 120 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-512-12

CWT-512-12 สายน้ำดี PVC สีขาวริ้วเงิน สำหรับสายฉีดชำระ ขนาด 120 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-511-15

CWT-511-15 สายน้ำดี PVC สีงาสำหรับสายฝักบัว ขนาด 150 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-511-12

CWT-511-12 สายน้ำดี PVC สีงาสำหรับสายฉีดชำระ ขนาด 120 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-510-15

CWT-510-15 สายน้ำดี PVC สีขาวสำหรับสายฝักบัว ขนาด 150 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-510-12

CWT-510-12 สายน้ำดี PVC สีขาวสำหรับสายฉีดชำระ ขนาด 120 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-016

CWT-016 สะดืออ่างล้างหน้า แบบป๊อปอัพ ไม่มีรูน้ำล้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

CWT-016L

CWT-016L สะดืออ่างล้างหน้าสแตนเลส แบบป๊อปอัพ ไม่มีรูน้ำล้น รุ่นยาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

SC-2-1250

SC-2-1250 อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

SC-1-9643

SC-1-9643 อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

SC-1-4848

SC-1-4848 อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-4201-9-80

PW-4201-9-80 ที่คว่ำจาน สำหรับใช้กับจานขนาด 9 นิ้ว แบบติดผนัง ขนาด 80 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-3926-1

PW-3926-1 ชั้นวางของเข้ามุม 3 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-3920-1

PW-3920-1 ชั้นวางของเข้ามุม 2 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-3423-80

PW-3423-80 ที่คว่ำจาน สำหรับใช้กับจานขนาด 9 นิ้ว แบบตั้งพื้น ขนาด 80 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-3422-100

PW-3422-100 ที่คว่ำจาน สำหรับใช้กับจานขนาด 7 นิ้ว ขนาด 100 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-3422-80

PW-3422-80 ที่คว่ำจาน สำหรับใช้กับจานขนาด 7 นิ้ว ขนาด 80 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-3422-60

PW-3422-60 ที่คว่ำจาน สำหรับใช้กับจานขนาด 7 นิ้ว ขนาด 60 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-3326-60

PW-3326-60 ราวแขวนอุปกรณ์ในครัว พร้อมขอแขวนหัวท้าย ขนาด 60 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-3326-2-60

PW-3326-2-60 ราวแขวนอุปกรณ์ในครัว 2 ชั้น พร้อมขอแขวนหัวท้าย ขนาด 60 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-1545-45

PW-1545-45 ราวตะขอสแตนเลส 8 ตะขอ ขนาด 45 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PW-1501-45

PW-1501-45 ชั้นวางเครื่องปรุงในครัว ทรงรี ขนาด 45 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NR-94012-BA

NR-94012-BA ชั้นวางผ้าในห้องน้ำสแตนเลส พร้อมราวแขวนผ้า ขนาด 60 ซม. สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NR-94004-BA

NR-94004-BA ราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 60 ซม. สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NR-94002-BA

NR-94002-BA ที่ใส่กระดาษทิชชู่ มีฝาปิด สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NR-94001-BA

NR-94001-BA ขอแขวนผ้า สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

RD-92006

RD-92006 ที่วางสบู่สแตนเลส ผิวยิงทราย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

RD-92004

RD-92004 ราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 60 ซม. ผิวยิงทราย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

RD-92003

RD-92003 ห่วงแขวนผ้าสแตนเลส ผิวยิงทราย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

RD-92002

RD-92002 ที่ใส่กระดาษทิชชู่ มีฝาปิด ผิวยิงทราย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

RD-92001

RD-92001 ขอแขวนผ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

RD-92000

RD-92000 ขอแขวนผ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NM-5208-60

NM-5208-60 ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนผ้า ผิวแฮร์ไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NM-5103-45

NM-5103-45 ตะแกรงอเนกประสงค์ 45 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NM-5103-30

NM-5103-30 ตะแกรงอเนกประสงค์30ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NM-408

NM-408 ที่ใส่กระดาษทิชชู่ ผิวแฮร์ไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NM-407

NM-407 ที่วางแก้ว และเสียบแปรงสีฟัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NM-406

NM-406 ที่วางสบู่สแตนเลส ผิวแฮร์ไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NM-405

NM-405 ชั้นวางของในห้องน้ำ (หิ้งกระจก)พร้อมราวกันตก ผิวแฮร์ไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NM-403

NM-403 ห่วงแขวนผ้าสแตนเลส ผิวแฮร์ไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

NM-402

NM-402 ที่ใส่กระดาษทิชชู่ มีฝาปิด ผิวแฮร์ไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้